Logo

Sicher Dach Paweł Niemiec
45-528 Opole, ul. Józefa Dobisa 6
tel.: 668 571 157

 
Logo

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu


To osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego.

Nauczyciel / Instruktor praktycznej nauki zawodu jest odpowiedzialny za realizację programu nauczania, zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jednak o metodach i sposobach jego realizacji decyduje sam. Również sam planuje proces dydaktyczno-wychowawczy w ramach nauczanego przedmiotu.

Do najważniejszych zadań nauczyciela / instruktora nauki zawodu należy:

  • przekazywanie uczniom wiedzy praktycznej z zakresu nauczanego przedmiotu; celem jest nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie
  • realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi
  • przygotowywanie dla uczniów zadań szkoleniowo-produkcyjnych lub szkoleniowo-usługowych
  • rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia oraz wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy

„Nie można i nie da się oddzielić procesów nauczania od wychowania jeżeli nie przybiera ono nawet formalnych ram. To My wychowujemy i kształtujemy kolejne pokolenia młodych ludzi poprzez własną postawę wobec życia jak i prezentowanych wartości. Wychowywaliśmy i wychowujemy nawet wtedy gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy.”