Logo

Sicher Dach Paweł Niemiec
45-528 Opole, ul. Józefa Dobisa 6
tel.: 668 571 157

 
Logo

Galeria to...


Galeria to dowód doświadczenia  oraz posiadania przez nas cech jakimi według Was tj. ankietowanych mieszkańców regionu powinien charakteryzować się wykonawca budowlany działający na terenie województwa opolskiego.

Wnioski z wspomnianej (poniżej załączonej) ankiety uczyniliśmy nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy, czego „żelaznym” dowodem (mamy  taką nadzieje) będzie dla Państwa przedstawiona ta oto galeria.

W celu zapoznania się z elementami składowymi galerii prosimy o wyselekcjonowanie jednej z zakładek:

Galeria - DekarstwoGaleria - Ciesielstwo,
Galeria - Inne Prace na Wysokościach,
 
Galeria - Inne Realizacje

a następnie wybranie interesującego Państwa zagadnienia.


Sicher Dach Paweł Niemiec