Logo

Sicher Dach Paweł Niemiec
45-528 Opole, ul. Józefa Dobisa 6
tel.: 668 571 157

 
Logo

Kwalifikacje Wykonawcze


Kwalifikacje wykonawcze to wiedza, umiejętności, doświadczenie potrzebne do wykonywania określonej profesji.

Mistrz rzemiosła - tytuł uzyskany na egzaminie zawodowym, potwierdzony dyplomem, poświadczający umiejętności, doświadczenie i wykształcenie zawodowe.

Tytuł mistrza, ma kilkusetletnią tradycję.

Mistrz (łac. magister, niem. Meister, ang. master, fr. maitre, wł. maestro)

Dyplom mistrzowski (niem. Meisterbrief) potwierdza najwyższe kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, uzyskane po zdaniu zawodowego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną w izbie rzemieślniczej.

Zgodnie z ustawą o rzemiośle tytuł mistrza może być uzyskany przez osobę, która spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego, posiada odpowiedni staż i wykształcenie oraz przedstawi wymagane do egzaminu dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem, który to określa warunki dopuszczenia i strukturę egzaminu stawianego przed kandydatem na mistrza.